Hoeveel uur hebt u deze week gewerkt?

Geplaatst op

Geplaatst in Interim management

Bedrijven moeten registreren hoeveel uur hun werknemers per dag werken. Volgens een recent arrest van het Hof van Justitie moeten alle Europese landen ervoor zorgen dat elke werkgever een systeem heeft om de duur te meten die elke dag door elke werknemer wordt gewerkt. Op 14 mei verklaarde het Hof: “om de doeltreffendheid van de rechten waarin de richtlijn arbeidstijden en het handvest voorzien, te waarborgen, moeten de lidstaten van de werkgevers verlangen dat

 

zij een objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem opzetten waarmee de duur van de tijd die elke dag door elke werknemer wordt gewerkt te meten. Het is aan de lidstaten om de specifieke regelingen voor de uitvoering van een dergelijk systeem vast te stellen, met name de vorm die het moet aannemen, …” Met deze uitspraak wil het Hof de werktijdbeperkingen handhaven die zijn vastgelegd in een Europese richtlijn van 2003 betreffende de arbeidstijd. Werkgevers mogen hun personeel maximaal 48 uur per week laten werken en moeten elke werknemer ten minste 11 achtereenvolgende uren rust toestaan per 24 uur. Bedrijven die de werktijden van hun personeel nog niet registreren, zullen dit in de toekomst moeten gaan doen. Een specifieke tijdslijn werd niet bepaald en zal verschillen van land tot land.

 

Vandaag bestaat een verplichte tijdsregistratie in België alleen voor flexibele uurroosters. Over de gevolgen van het arrest lopen de meningen uiteen: één advocaat bestempelt het arrest als een “tsunami” die wel eens tot gekke situaties zou kunnen leiden, een andere advocaat verwacht weinig impact.

 

Indien deze uitspraak het debat over de invoering van een tijdsregistratie ook in uw bedrijf heeft aangewakkerd, kan u ons steeds contacteren op info@panderim.jobs of bel 0800 82 200 voor ondersteuning op het vlak van arbeidsduur. Wij brengen u graag in contact met onze kandidaten. https://www.panderim.jobs