Zieke hoogzwangere werknemer verliest nog steeds moederschapsrust…

Geplaatst op

Geplaatst in Interim management

Zieke hoogzwangere werknemer verliest nog steeds moederschaps rust…

 

Begin dit jaar moest één van mijn collega’s enkele dagen thuis blijven wegens griep. Niets uitzonderlijk, behalve dat ze uitgerekend was om drie weken later te bevallen. Zoals gewoonlijk ging ze naar de huisarts die bevestigde dat ze enkele dagen diende te herstellen van de griep. Voor alle duidelijkheid, het feit dat ze thuis moest blijven had absoluut niets met de zwangerschap te

 

maken. Toch geldt in België dat deze dagen van afwezigheid niet tellen als normale dagen van invaliditeitsverzuim, maar automatisch worden omgezet in moederschapsrust… Collega kwaad natuurlijk.

 

Hoe zit dit nu juist?

Na de bevalling heb je in België als werknemer automatisch recht op 7 weken verlof voor de bevalling en 9 weken erna. Bijkomend heb je de mogelijkheid om 6 van de 7 weken prenataal verlof, om te zetten in postnataal verlof, zodat je 15 weken na de bevalling thuis kan blijven. Vanzelfsprekend kiest bijna iedereen ervoor om in de periode voor de bevalling zo lang mogelijk te blijven werken, om na de bevalling meer tijd door te kunnen brengen met de verwachtte baby. Echter, val je ziek tijdens deze periode van 7 weken prenatale rust, dan wordt dit automatisch in mindering gebracht, ook als er geen enkel oorzakelijk verband is met de zwangerschap. Hierdoor kan je moederschapsrust dus met enkele dagen tot enkele weken worden verkort…tot het wettelijke minimum van 9 weken. Het is al moeilijk om te begrijpen waarom zwangerschap gerelateerde afwezigheden in de laatste 6 weken voor een bevalling automatisch leiden tot een inkorting van het moederschapsverlof, aangezien complicaties of vroeggeboortes eerder aanleiding geven tot bijzondere zorgen. Waarom een griep of een andere niet-zwangerschap gerelateerde afwezigheid moet leiden tot een vermindering van het moederschapsverlof is ronduit absurd.

 

Stand van zaken

Het probleem werd in 2016 op de politieke agenda gezet, en in navolging van enkele wetsvoorstellen om voortaan geen enkele ongeschiktheid meer in mindering te brengen, becijferde het Rekenhof begin dit jaar dat een rechtzetting tussen de 16 en 58 miljoen EUR per jaar zou kosten. Totdat er een meerderheid wordt gevonden om een wetsvoorstel goed te keuren, blijft de oude regeling gewoon van kracht.

 

Bent u op zoek bent naar tijdelijke ondersteuning omwille van een zwangerschap? Neem dan gerust contact op.

Wij brengen u graag in contact met onze kandidaten. https://www.panderim.jobs