Thuiswerken is verplicht, vergeet het verplicht attest voor wie toch op kantoor werkt niet!

Geplaatst op

Geplaatst in Interim management, Vacatures, Work

Thuiswerken is verplicht, vergeet het verplicht attest voor wie toch op kantoor werkt niet!

 

 

Vanaf vandaag 2 november 2020 is het opnieuw verplicht om van thuis uit te werken (telewerken), tenzij het niet anders kan en uw werkgever overeen attest beschikt. Het nieuwe Ministerieel Besluit1dat vandaag 2 november 2020 in werking treedt, brengt een nieuwigheid met zich mee: indien u niet van thuis uit kan werken, dient u een attest te krijgen van uw werkgever. Artikel 2, §1. van het Ministerieel Besluit bepaalt dat “telewerken verplicht is bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard,van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening”. Verder bepaalt artikel 2 §1. dat als u toch op kantoor werkt u “een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van uw aanwezigheid op de werkplaats bevestigt”, moet vragen aan uw werkgever.

 

Het lijkt ons aangewezen dat een summiere doch duidelijke motivatie op het attest wordt weergeven. Zonder enig onderscheid een standaard attest voor al uw werknemers uitschrijven, is uit den boze. U zal de noodzakelijke werknemers moeten selecteren en motiveren waarom zij niet kunnen thuiswerken. Hoewel er geen verbod is op niet-essentiële verplaatsingen, is het thans verplicht een attest voor te kunnen leggen aan de inspectiediensten indien men toch op kantoor werkt. Dit is in tegenstelling tot de maatregelen die golden bij de vorige lockdown in maart. Toen was het verboden niet-essentiële verplaatsingen te maken, maar was er geen verplichting van een attest indien u op kantoor ging werken.

 

Er zullen controles volgen en de inspectiediensten zullen aan de werknemers die op kantoor werken, vragen naar dit attest. Indien u hier niet over beschikt, kunnen de inspecteurs een sanctie opleggen.Besluit: Let dus op het verplichtattest of document waarin wordt uitgelegd waarom het niet mogelijk is dat (door uw werknemers)van thuis uit wordt gewerkt. Bij vragen over dit attest of wenst u een modelattest, aarzel niet ons te contacteren op info@panderim.jobs

 
Dit artikel werd mogelijk gemaakt door www.panderim.jobs, www.generaldataprotection.be en www.studio-legale.be
 
1-Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS01.11.2011.