Panderim | IT & Legal

Disclaimer

Geachte bezoeker,

 

Dank voor het bezoeken van onze website. De informatie die u hierop kan terugvinden, wordt u kosteloos ter beschikking gesteld ten gevolge van uw bezoek en wordt regelmatig bijgewerkt. U kan uit de weergegeven informatie geen juridische gevolgen afleiden aangezien de informatie  indicatief is  zonder enige garantie omtrent volledigheid en accuraatheid .

 

Onze website is erop gericht  om u bepaalde informatie te verstrekken over ons bedrijf en onze diensten. Dit betreft louter basisinformatie. Voor het vervolledigen van die informatie kan u  PANDERIM steeds contacteren.

 

PANDERIM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de gegevens op de website, noch kan haar enige aansprakelijkheid ten laste worden gelegd ingevolge het gebruik van de website, de daarop vermelde gegevens en/of links, verliezen dan wel beschadiging van apparatuur ten gevolge van het bezoek van deze website of het gebruik, niets uitgezonderd. PANDERIM heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de veiligheid, gegevens en informatie op websites die u kan bereiken via één of meerdere van de vermelde links.

 

Alle betwistingen worden exclusief behandeld voor de rechtbank te Antwerpen afdeling Antwerpen, onder Belgisch recht.

 

Algemene voorwaarden

Onze Algemene Voorwaardenzijn van toepassing op al onze diensten.

 

Onze algemene voorwaarden kan u raadplegen op volgende link: https://panderim.jobs/terms-and-conditions-link/

 

Intellectuele eigendomsrecht

Deze website is eigendom van PANDERIM BVBA  met maatschappelijke zetel te Broederminstraat 9 te 2018 Antwerpen.

 

Alle logo’s, foto’s en beeldmateriaal, teksten en inhoud, concept en vormgeving en achterliggende databanken die u op deze website aantreft, zijn beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, veranderd, gedeeld of openbaar gemaakt worden op welke manier dan ook, zonder voorafgaande expliciete en schriftelijke toestemming van de verschillende rechthebbenden.

 

Taalversies van de Disclaimer

Deze Disclaimer is opgesteld in het Nederlands en in het Engels. De Nederlandstalige versie is in alle opzichten doorslaggevend en prevaleert in geval van eventuele afwijkingen tussen beide taalversies.